BOKNING AV MÖTESPLATSER

< 2021-06-01 – 2021-06-30 >

(Byt månad genom att klicka på eller > ovan)

För att skicka en bokningsförfrågan klicka här

 Datum  Tid  Matsal Kök  Trelleborg  Svedala  Vellinge  Vårdlokal  Ordersal By 16   Ordersal By117  Ordersal ”Träffpunkten”
 2021/06/01 FM                  
   EM                  
   KV             Batledn    
 2021/06/02 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/03 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/04 FM SÖB           SÖB    
   EM SÖB           SÖB    
   KV SÖB           SÖB    
 2021/06/05 FM SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
   EM SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
   KV SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
 2021/06/06 FM SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
 Sveriges Nationaldag  EM SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
   KV SÖB   SÖB SÖB SÖB   SÖB   SÖB
2021/06/07     v23 FM  SÖB    SÖB  SÖB  SÖB    SÖB    SÖB
   EM  SÖB    SÖB  SÖB  SÖB    SÖB   SÖB
   KV                  
 2021/06/08 FM  SSK           SSK    
   EM SSK           SSK    
   KV SSK   471 472 Trafikp   Batstab    
 2021/06/09 FM SSK           SSK    
   EM SSK           SSK    
   KV                  
 2021/06/10 FM 47                
   EM 47                
   KV                  
 2021/06/11  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/12 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/13 FM                  
   EM                  
   KV                  
2021/06/14    v24 FM 475     475     475    
   EM I     I     I    
   KV I     I     I    
 2021/06/15 FM  I          I    
   EM  I     I      I    
   KV  I     I      Batledn    
 2021/06/16 FM            
   EM  I      I      I    
   KV I     I     I    
2021/06/17 FM  I      I      I    
   EM  I      I      I    
   KV I     I     I    
 2021/06/18 FM I     I     I    
   EM I     I     I    
   KV I     I     I    
 2021/06/19 FM I     I     I    
   EM I     I     I    
   KV I     I     I    
 2021/06/20 FM  I      I      I    
   EM  I      I      I    
   KV 475     475     475    
2021/06/21      v25 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/22 FM                  
   EM                  
   KV Batledn    471 472  Trafikp    Batstab     
 2021/06/23 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/24 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/25 FM                  
Midsommarafton  EM                  
   KV                  
 2021/06/26 FM                  
 Midsommardagen  EM                  
   KV                  
 2021/06/27 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/28      v26 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/29 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2021/06/30 FM                  
   EM                  
   KV