Bokning av mötesplatser

< 2020-05-01 – 2020-05-31 >

(Byt månad genom att klicka på eller > ovan)

För att skicka en bokningsförfrågan klicka här

 Datum  Tid  Matsal  Kök Trelleborg  Svedala  Vellinge  Vårdlokal  OrdersalBy 16  Ordersal By 117   Ordersal ”Träffpunkten”
2020/05/01  FM                  
   EM                  
   KV                  
2020/05/02  FM                  
   EM                  
  KV                  
2020/05/03  FM                  
   EM                  
   KV Elbogen                
 2020/05/04      v19  FM       FAK          
   EM                  
   KV     Musik FAK          
 2020/05/05  FM                  
   EM 473                
   KV 473           Bat ledn    
 2020/05/06  FM                  
   EM                  
   KV       FAK          
 2020/05/07  FM                  
   EM                  
   KV                  
2020/05/08  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/09  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/10  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/11      v20  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/12  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK 471 472 Trafikpl   Bat stab SSK SSK
 2020/05/13  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/14  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/15  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/16  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/17  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/18      v21  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/19  FM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   EM SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
   KV SSK SSK SSK SSK SSK   SSK SSK SSK
 2020/05/20  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/21  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/22  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/23  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/24  FM                  
Kristi himmelf, dag  EM                  
   KV                  
 2020/05/25      v22 FM                                                                             
  EM                                                                        
  KV      Musik                                                     
 2020/05/26 FM                                                                          
   EM                                                                       
   KV                     FAK                                                  
2020/05/27 FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/05/28  FM                  
   EM                  
   KV                  
2020/05/29  FM                  
Veterandagen  EM                  
   KV                  
 2020/05/30  FM                  
Pingstafton  EM                  
   KV                  
 2020/05/31  FM                  
Pingstdagen  EM                  
   KV