Bokning av mötesplatser

< 2020-11-01 – 2020-11-30 >

(Byt månad genom att klicka på eller > ovan)

För att skicka en bokningsförfrågan klicka här

 Datum  Tid  Matsal  Kök Trelleborg  Svedala  Vellinge  Vårdlokal  Ordersal

By 16 

 Ordersal By 117   Ordersal ”Träffpunkten”
 2020/11/01  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/02    v45  FM       FAK          
   EM                  
   KV       FAK          
 2020/11/03  FM                  
   EM                  
   KV             Batledn.    
 2020/11/04  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/05  FM                  
   EM                  
   KV       FAK          
 2020/11/06  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/07  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/08  FM                  
   EM                  
   KV     471 472 Trafikpl. SSK Batstab.    
 2020/11/09    v46  FM                  
   EM                  
   KV                  
2020/11/10  FM                  
   EM                  
   KV     471 472 Trafikpl.   Batstab.    
 2020/11/11  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/12  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/13  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/14 EM                  
   KV                  
 2020/11/15  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/16    v47  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/17  FM                  
   EM                  
   KV Batled.                
 2020/11/18  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/19  FM                  
   EM                  
   KV       FAK          
 2020/11/20  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/21  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/22  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/23    v48  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/24  FM                  
   EM                  
   KV Batled.   471 472 Trafikpl.   Batstab.    
 2020/11/25  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/26  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/27  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/28  FM                  
   EM           SSK      
   KV           SSK      
 2020/11/29  FM                  
   EM                  
   KV                  
 2020/11/30    v49  FM                  
   EM                  
   KV