2016-03-29

Nu är bokningssystemet i gång vad gäller Mötesplatser samt Fordon

Förrådstjänst Husie

Turbilen kommer jämn tisdagar vecka till Husie mellan 1630 – 1900.

Förrådet  Revinge tel 046-36 80 08 för info