Styrelsen

Ordförande Bertil Öhrstrand            FAK

v Ordf           Bengt Runner               Hemvärnet

Kassör           Bengt Fällström            HBR

Sekreterare  Jan-Erik Hansson        FAK

Ledamot       Magnus Schavon          Hemvärnet

Ledamot       Dan Andersen               Försvarsutbildarna

Ledamot       Vakant                            FRO

SUPPLEANTER

Tobias Hansson                                 FMCK

Johan Olsson                                      Bilkåren

Christina Twede                                Lottorna

REVISORER

Jonas Stålhanske-Palovaara          Reservofficerarna

Eva-Marie  Andersen                       Bilkåren

REVISORSUPPLEANT

Lennart Bruhn                                  FRO

Maud Haker                                     Bilkåren

VALBEREDNINGEN

Bernt Cederberg Försvarsutbildarna

Henrik Stridh                                     Bilkåren

Bengt Evander                               FAK

HEDERSMEDLEM

Nils Lundberg                                  Hemvärnet