Styrelsen

Ordförande   Bertil Öhrstrand              MFFC

v Ordf           Bengt Runner                Hemvärnet

Kassör          Bengt Runner                Hemvärnet

Sekreterare  Jan-Erik Hansson            FAK

Ledamot       Johan Olsson                 Bilkåren

Ledamot       Magnus Schavon            47. hvbat

Ledamot       Dan Andersen                Försvarsutbildarna

Ledamot       Per Sjöstrand                 FRO

SUPPLEANTER

Tobias Hansson                                  FMCK

Christina Twede                                  Lottorna

Bernt Cederberg                                 Försvarsutbildarna

REVISORER

Eva-Marie  Andersen                           Bilkåren

Lennart Bruhn                                    FRO

REVISORSUPPLEANT

Anita Pilman                                      Bilkåren

VALBEREDNINGEN

Bernt Cederberg                                 Försvarsutbildarna

Henrik Stridh                                      Bilkåren

Bengt Evander                                    FAK

HEDERSMEDLEM

Nils Lundberg                                      Hemvärnet