Styrelsen

Ordförande     Bertil Öhrstrand              MFFC

v Ordf/kassör  Bengt Runner                Hemvärnet

Sekreterare     Jan-Erik Hansson            FAK

Ledamot         Johan Olsson                 Bilkåren

Ledamot         Magnus Schavon            47. hvbat

Ledamot         Dan Andersen                Försvarsutbildarna

Ledamot         Per Sjöstrand                 FRO

SUPPLEANTER

Tobias Hansson                                  FMCK

Christina Twede                                  Lottorna

Bernt Cederberg                                 Försvarsutbildarna

REVISORER

Eva-Marie  Andersen                           Bilkåren

Lennart Bruhn                                    FRO

REVISORSUPPLEANT

Anita Pilman                                      Bilkåren

VALBEREDNINGEN

Bernt Cederberg                                 Försvarsutbildarna

Henrik Stridh                                      Bilkåren

Bengt Evander                                    FAK

HEDERSMEDLEM

Nils Lundberg                                      Hemvärnet