Styrelsen

Ordförande Bertil Öhrstrand               FAK

v Ordf           Bengt Runner                Hemvärnet

Kassör           Bengt Runner               Hemvärnet

Sekreterare  Jan-Erik Hansson            FAK

Ledamot       Magnus Schavon            47. hvbat

Ledamot       Dan Andersen                Försvarsutbildarna

Ledamot       Per Sjöstrand                 FRO

SUPPLEANTER

Tobias Hansson                                  FMCK

Johan Olsson                                      Bilkåren

Christina Twede                                  Lottorna

REVISORER

Eva-Marie  Andersen                           Bilkåren

Lennart Bruhn                                    FRO

REVISORSUPPLEANT

Anita Pilman                                      Bilkåren

VALBEREDNINGEN

Bernt Cederberg                                 Försvarsutbildarna

Henrik Stridh                                      Bilkåren

Bengt Evander                                    FAK

HEDERSMEDLEM

Nils Lundberg                                      Hemvärnet